Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2014

do-krwi
2253 424d 390
Reposted fromkotowate kotowate
do-krwi
Reposted fromVix Vix viacoffeebitch coffeebitch
6888 5bb7 390
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viainsanedreamer insanedreamer
do-krwi
2996 0cfb 390
Reposted fromgrungedelirium grungedelirium viaunco unco

November 02 2014

do-krwi
pocałował mnie,
od tego czasu mam ochotę na więcej
— extract
Reposted fromextract extract vialetshavesex letshavesex
do-krwi

October 31 2014

do-krwi
9476 65c5 390
Reposted frommisza misza vialetshavesex letshavesex

October 24 2014

do-krwi
0099 d740 390

October 09 2014

do-krwi
do-krwi
5445 04cd
Reposted fromcapybara capybara viatoskafkee toskafkee

September 22 2014

do-krwi
- Możesz przyjechać?
- Jako kto?
- Nie wiem. Nie wiem, ale mamy czas, możemy o tym poleżeć.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viaduszyszalenstwo duszyszalenstwo
do-krwi
0051 6749 390
Reposted fromboli boli viaduszyszalenstwo duszyszalenstwo

September 17 2014

do-krwi
W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne.
— - Listy na wyczerpanym papierze -
do-krwi
najgorzej jest, kiedy między ludźmi jest chemia i nie wiedzą, co z tym zrobić.
— m.

September 15 2014

do-krwi
6838 0fcd

August 29 2014

do-krwi
8801 9bc1 390
Reposted fromliczbapi liczbapi viacoolstorybro23 coolstorybro23

August 27 2014

do-krwi

August 15 2014

do-krwi
4761 af20 390
Thranduil 
Reposted fromwednesday wednesday
5644 ae57 390

July 10 2014

do-krwi
4351 fcf6 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl